Opvoedpoli

 

Opvoedspreekuur

 

Het verzorgen van een kind geeft veel ouders en opvoeders een gelukkig gevoel. Een kind met sociaal wenselijk gedrag is snel geliefd, terwijl een kind met gedragsproblemen als stout gezien wordt. Dit zijn onterechte aannames. Kinderen worden gevormd door steeds meer opvoeders. Vroeger werden kinderen opgevoed door ouders, familieleden, buren, vriendjes, school en hobbyclubs. Tegenwoordig zijn critici, games, Youtube, berichtgevingen in de media en een hoop andere opvoeders ook verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind.

Psychiaters delen onbeperkt labels als ADHD en autisme uit en de farmaceutische industrie verdient miljarden euro’s met concentratie- en kalmeringspillen. Een label als ADHD wordt vaak als een modetrend gezien maar dat is het niet. Vroeger werd een druk kind als vervelend gelabeld. Nu kunnen we door middel van onderzoek aangeven wat voor kenmerken iemand heeft. Ik noem bewust het woord kenmerken aangezien ik ervan overtuigd ben dat iedereen kenmerken van autisme en ADHD heeft. Alleen heeft niet iedereen een bepaalde hoeveelheid kenmerken dat het label meteen gegeven kan worden. Wel ben ik van mening van ADHD beïnvloed kan worden door het eetgedrag en de cultuur van een bepaalde regio. Uit onderzoek naar schoolgaande kinderen met ADHD blijkt namelijk dat 9 % van de Amerikaanse kinderen ADHD heeft. Bij ongeveer 5% van de Nederlandse kinderen onder de 16 jaar is ADHD gediagnosticeerd, terwijl in Frankrijk maar 0,5% van de kinderen de diagnose ADHD hebben. Daarom ben ik mij extra gaan verdiepen in de Franse manier van opvoeden. Dit heb ik vergeleken met de Nederlandse en Amerikaanse manier van opvoeden. Na een test bij kinderen en jongeren met en zonder stoornissen bleek dat de Franse techniek cadre (kaderen) een effectieve opvoedmethode is. Bij deze methode heb ik kinderen duidelijke grenzen aangegeven waarbij ze binnen de grenzen toch veel vrijheid kregen. Hierdoor wisten zij precies hoever zij konden gaan, zonder in de problemen te komen.

In de loop der jaren heb ik door het hele land gewerkt met kinderen en jongeren uit allerlei sociale milieus. Tevens heb ik veel gewerkt met kinderen en jongeren met externaliserende gedragsproblemen (ADHD / agressie / ODD) en internaliserende gedragsproblemen (ADD/ angst / autisme / depressie). Hierdoor vind ik geen enkel vraagstuk meer raar of te complex.

Daarom heeft Château de la Force opvoedpoli waar ouders en opvoeders kunnen komen met opvoedvraagstukken. Samen gaan wij zoeken naar oplossingen. Ik kan u methodes aanleren waardoor u en uw kind elkaar beter zullen begrijpen. Als beide partijen elkaar beter begrijpen, zal gedragsverandering gestimuleerd worden. Daarna volgen stappen om opvoedproblemen definitief op te lossen.

– Ruben Arnhem

Docent, ontwikkelingspedagoog en psychoscoiaal therapeut

Neem contact met ons op om een afspraak te maken met de opvoedpoli.

 

Bel: 06-16286566 (dagelijks vanaf 15.00 uur)

of

Mail: contact@chateaudelaforce.eu