Behandelingen

 

Château de la Force heeft een breed aanbod van behandelingen, waarbij rekening is gehouden met de wensen van de cliënt.  U bent vrij om te kiezen welke behandeling u het meest aanspreekt. Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij het uitkiezen van de juiste behandeling.

Wij werken vanuit een ecologisch perspectief.

 

Ecologisch?

eco·lo·gie (dev)
wetenschap die de betrekkingen tussen de organismen (de mens) en hun omgeving bestudeert – Van Dale

Oftewel een behandeltechniek waarbij het probleem vanuit meerdere kanten onderzocht wordt om tot de kern en een oplossing te komen.

Pedagogische en psychologische problemen kunnen door middel van verschillende therapievormen behandeld worden. Dit kan succesvol zijn. Toch komt het vaak voor dat de behandeling alleen resulteert symptoombestrijding.

Bij behandelingen met een ecologisch perspectief, wordt de cliënt bij wijze van spreken 360 graden gescand. Door deze techniek komen o.a. zaken als de jeugd, invloed van vrienden & familie en eigen waarden aan het licht. Deze informatie kan belangrijke inzichten geven in de oorzaak van het probleem. Dit zorgt ervoor dat het probleem echt opgelost kan worden.

Onderstaande behandelingen bieden wij aan:

ADHD / ADD Coaching

Regelmatig hoor je in de maatschappij opmerkingen als “ADHD is een andere benaming voor een druk kind”, “Vroeger had je geen ADHD” of “Kinderen met ADHD moeten gewoon strenger opgevoed worden”. Het is onterecht dat er over ADHD en ADD zo’n stigma heerst. Volgens DSM 5 (het handboek voor psychiatrische diagnostiek) worden ADHD en ADD wel erkend en betiteld als een aandachtsdefiëntie-/hyperactiviteitsstoornis. Deze stoornis kan soms belemmerend werken in het dagelijks leven. Denk hierbij aan motivatieproblemen, schoolproblemen, onbegrip en soms zelfs verslavingen. Bij ADHD / ADD coaching gaan de therapeut (zelf een ADD’er) met de cliënt en eventueel met de ouders in gesprek over situaties waar de cliënt tegen aan loopt. We werken met actieplannen die verschillende onderdelen van ons leven en identiteit belichten, om te zorgen dat ADHD of ADD zo min mogelijk een belemmering hoeft te zijn in het dagelijks leven. Tijdens het coachingstraject wordt ook aandacht besteed aan medicatie. Denk hierbij aan Ritalin en visolie. Samen met de patiënt wordt onderzocht wanneer medicatie wel of niet nodig is.

Geschikt voor: kinderen, jongeren en volwassenen met symptomen van ADHD pf ADD.
Zeer geschikt voor: mensen die gediagnosticeerd zijn op ADHD of ADD, en ouders met kinderen met ADHD of ADD.

 

Hulp bij depressie

Meer dan 800.000 Nederlanders hebben last van een depressie. Dat wil zeggen dat iedereen in een depressie terecht kan komen. Je krijgt bij een depressie het gevoel alsof je in een put gevallen bent. Je wordt niet gezien en iedereen loopt je voorbij. Het gevolg hiervan is dat je klachten als eenzaamheid, hoofdpijn, neerslachtigheid en stress kunt krijgen. Het is een uitdaging om uit deze put te klimmen. Je hoeft het niet alleen te doen, want wij helpen jou om zelfstandig weer uit de put te klimmen.

Tijdens de behandeling zullen we samen op zoek gaan naar de oorzaken van de depressie. Vervolgens zullen we onderzoeken hoe wij de depressie en bijhorende klachten het best kunnen aanpakken. U krijgt op maat gemaakte hulpmethodes aangeboden die kunnen bestaan uit Somatic Experiencing en EMDR (traumatherapie), stressreductie,  levenscoaching, mindfulness en Reiki healing.

Geschikt voor: kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale vraagstukken
Zeer geschikt voor: mensen met Burn-out & stressklachten, internaliserende gedragsproblemen (ADD/ angst / autisme / depressie) en mensen met socialisatieproblemen (afwijkendgedrag / eenzaamheid / roldistantie / identiteitsverwarring / traumaverwerking)

 

EMDR

Ongetwijfeld heeft u in de media van EMDR gehoord. Ondanks dat deze therapievorm al vanaf 1987 bestaat, krijgt EMDR nu pas de waardering die het verdient. Van oorsprong waren het veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) die baat hadden bij deze behandelwijze. Vandaag de dag is door de wetenschap bevestigd dat deze therapievorm zeer effectief is voor mensen die te maken heeft gehad met trauma’s. Cliënten worden in vergelijking met andere therapievormen als cognitieve gedragstherapie sneller geholpen en de kans op terugval is nihil.
Daarnaast is bewezen dat EMDR ook zeer geschikt is voor mensen met verslavingsproblemen (denk aan drank-, drugs-, eet-, game-, gok-, rook-, seks- en pornoverslavingen). Tevens kunnen angsten, dwangstoornissen en fobieën met EMDR verholpen of verminderd worden (denk aan smetvrees, spinnen- en vlieg-fobieën).

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van een balletje of lichtflits, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Bij Château de la Force kunnen cliënten kiezen uit EMDR door middel van de klassieke EMDR-stick of de moderne EMDR apparatuur met lichtflitsen.

Geschikt voor: kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale vraagstukken
Zeer geschikt voor: mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), verslaving, angststoornis, dwangstoornis of fobie.
Niet geschikt voor: mensen met borderline of een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS), voorheen bekend als een meervoudig persoonlijkheidsstoornis (MPS)

 

Ik Puber-training

De Ik Puber- training is een individuele training voor jongeren met een ASS- diagnose of jongeren met problemen in het autismespectrum in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. De training heeft als doel om psychoseksuele en puberteitsontwikkeling van jongeren beter te laten verlopen. Ook het verminderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en slachtofferschap zijn belangrijke subdoelen. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de Ik Puber-training zijn actueel en passend bij het huidige maatschappelijke klimaat. In 1 op 1 lessen worden alle onderwerpen waar jongeren in de puberteit mee te maken krijgen behandeld, bijvoorbeeld lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit, vriendschap, verliefdheid en verkering, (veilig) vrijen, zwangerschap en grenzen aangeven en herkennen. Betrokkenheid van ouders, onder andere door e-mailcontact en huiswerkopdrachten, speelt een belangrijke rol in de Ik Puber-training. Deze betrokkenheid zorgt voor de noodzakelijke transfer van kennis en vaardigheden naar de thuissituatie. Uit de resultaten van een onlangs afgerond verkennend onderzoek naar de effectiviteit van de Ik Puber-training blijkt dat de training de kennis van jongeren over psychoseksuele thema’s vergroot, hun zelfvertrouwen toeneemt en zorgen over de toekomst afnemen.

Geschikt voor: jongeren met een ASS- diagnose of jongeren met problemen in het autismespectrum
Ook geschikt voor: jongeren die een kennis-achterstand hebben op het gebied van hun psychoseksuele ontwikkeling

 

Mindfulness / stress-reductie

Veel therapievormen richten zich op het verleden. Mindfulness richt zich op het hier en nu.
U bent wie u bent. Toch gedragen wij ons niet altijd zoals wij echt zijn. Bij mindfulness gaat u onderzoeken wie u bent en hoe u zou willen zijn.

Geschikt voor: kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale vraagstukken
Zeer geschikt voor: mensen met Burn-out & stressklachten en Hooggevoeligheid (indigokinderen / kristalkinderen / nieuwetijdskinderen)


 

 

Oplossingsgerichte therapie / relatietherapie
Oplossingsgerichte therapie
In de meest ideale situatie wordt een probleem zo snel mogelijk opgelost. Toch zorgen veel therapievormen ervoor dat het lang duurt voordat problemen echt opgelost worden. Soms heeft u dan ook nog de pech dat er in de tussentijd meer problemen bijkomen. Bij oplossingsgerichte therapie gaan wij in een kort tijdbestek een probleem analyseren en proberen op te lossen. Het is een intensieve maar wel doeltreffende therapievorm. Sommige cliënten gaan soms al na drie sessies probleemloos naar huis. Kortom, een therapievorm voor mensen die snel duidelijkheid willen hebben over waar ze aan toe zijn, zodat zij doelgericht problemen kunnen oplossen.

Geschikt voor: kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale vraagstukken
Zeer geschikt voor: mensen met Burn-out & stressklachten, externaliserende gedragsproblemen (ADHD / agressie / ODD), internaliserende gedragsproblemen (ADD/ angst / autisme / depressie) en mensen met socialisatieproblemen (afwijkendgedrag / eenzaamheid / roldistantie / relatieproblemen / identiteitsverwarring / traumaverwerking)

 

Spelobservatie / kindertekeningen analyserenKindertekening.jpg

Door te verdiepen in het spel van kinderen krijgen we inzicht in het individuatieproces van een kind . De therapeut observeert tijdens dit proces en bespreekt vervolgens wat is opgevallen tijdens de sessie. Aan de hand van deze resultaten kunnen oplossingen gezocht worden om de problemen van het kindop te lossen. Bij het analyseren van kindertekeningen wordt de methode van Theresa Foks-Appelman gebruikt. Zij heeft zowel nationaal als internationaal verschillende boeken uitgegeven over het analyseren van kindertekeningen. De kindertekeningen analist van Château de la Force is persoonlijk door haar opgeleid.

Geschikt voor: kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale vraagstukken
Zeer geschikt voor: mensen met Burn-out & stressklachten, externaliserende gedragsproblemen (ADHD / agressie / ODD), internaliserende gedragsproblemen (ADD/ angst / autisme / depressie),  mensen met socialisatieproblemen (afwijkendgedrag / eenzaamheid / roldistantie / identiteitsverwarring / traumaverwerking) en Hooggevoeligheid (indigokinderen / kristalkinderen / nieuwetijdskinderen)

 

Hypnotherapie / regressie

Bij hypnotherapie wordt vaak gedacht aan theaterhypnose waarbij een hypnotiseur mensen in trance laat gaan, waarna ze allemaal bijzondere opdrachten moeten uitvoeren. Hypnotherapie & Regressie bij Chateau de la Force is dat absoluut niet! Wij gebruiken hypnotherapie om oorzaken van huidige problemen in het verleden op te sporen. De cliënt gaat in een lichte trance. Vervolgens worden oorzaken van problemen geanalyseerden. Daarna gaan we op zoek naar oplossingen zodat het probleem vermindert of helemaal verdwijnt. Bij regressie gaan we nog dieper het verleden in. De cliënt ervaart allerlei fasen uit zijn leven opnieuw, zodat wij kunnen zoeken naar wat ervoor zorgt, dat de cliënt nog steeds last van een probleem heeft.

Geschikt voor: kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale vraagstukken
Zeer geschikt voor: mensen met socialisatieproblemen (afwijkendgedrag / eenzaamheid / roldistantie / identiteitsverwarring / traumaverwerking)
Niet geschikt voor: mensen met autisme of schizofrenie


Innerlijke kindtherapie
Innerlijke kindtherapie
Soms belanden wij in een situatie waarbij wij onze jeugd herbeleven. Voor de één is dit nostalgisch, terwijl het voor een ander traumatisch kan zijn. Bij innerlijke therapie gaan worden wij weer even kind. Het hele proces van embryo tot volwassene wordt herbeleefd. Hierdoor leren we onszelf beter begrijpen. Bij deze vorm van therapie hoeft niet perse gezocht te worden naar problematieken. Het kan ook toegepast worden om meer inzicht te krijgen in wie u nou echt bent.

Geschikt voor: volwassenen met psychosociale vraagstukken en nostalgische gevoelens
Zeer geschikt voor: mensen met socialisatieproblemen (afwijkendgedrag / eenzaamheid / roldistantie / identiteitsverwarring / traumaverwerking) en Hooggevoeligheid (indigokinderen / kristalkinderen / nieuwetijdskinderen)
Niet geschikt voor: kinderen

 

Prediagnostiek

Door inzicht te krijgen in probleemsituaties, bent u goed voorbereid op wat u te wachten staat en waar u aan kunt werken. Steeds meer mensen komen op latere leeftijd erachter dat zij een stoornis hebben. Probleemsituaties gedurende hun levensloop worden dan pas duidelijk. Dit kan frustrerend zijn, omdat hun leven er misschien heel anders uit kon zien als zij zichzelf beter begrepen en wisten hoe ze met zichzelf om moeten gaan. Een psychische stoornis hoeft geen probleem te zijn. Met de juiste begeleiding en zelfacceptatie kan het leven een stuk prettiger ingericht worden. Daarom kunt u bij ons prediagnoses laten maken. Normaal moet een diagnose vastgesteld worden door een psychiater. Door de lange wachttijden in de GGZ kan het lang duren om gediagnosticeerd te worden. Daarnaast is het niet altijd verstandig om een officiële diagnose te krijgen. Officiële vastgestelde diagnoses moeten namelijk bij sommige werkgevers, zorgverzekeraars en bij rijexamens van het CBR aangegeven worden. Dit kan resulteren in een hoop bureaucratie en dure dokterskosten voor gezondheidstesten. Bij een prediagnose krijgt u een discrete uitslag die u mag delen aan wie u het toevertrouwt (bijvoorbeeld de school van uw kind, een examencommissie of uw werkgever).
Prediagnoses die wij stellen zijn: autisme, ADD, ADHD, ODD, depressies en PTSS.

Geschikt voor: kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale vraagstukken
Zeer geschikt voor: mensen met Burn-out & stressklachten, externaliserende gedragsproblemen (ADHD / agressie / ODD), internaliserende gedragsproblemen (ADD/ angst / autisme / depressie),  mensen met socialisatieproblemen (afwijkendgedrag / eenzaamheid / roldistantie / identiteitsverwarring / traumaverwerking) en Hooggevoeligheid (indigokinderen / kristalkinderen / nieuwetijdskinderen)

 

De diensten van Château de la Force worden erkend door:

Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (AbvC)
Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC)
Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST)
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG)

 

Interesse in een behandeling?
Bel: 06-16286566 (dagelijks vanaf 15.00 uur)

of

Mail: contact@chateaudelaforce.eu